Jag värnar om din integritet

Här berättar jag hur jag hanterar personuppgifter på den här webbplatsen.

Vem driver webbplatsen?

Jag som äger företaget heter Susanne Sabith. Det är jag som driver webbplatsen www.framstegscoach.se och som är ansvarig för hantering av personuppgifter.

Företaget Susanne Sabith – Framstegscoach erbjuder coachningstjänster till privatpersoner och företag i och runt Nyköping.

Om du har frågor om dina personuppgifter, kontakta susanne@framstegscoach.se

När och varför jag samlar in dina personliga uppgifter:


Jag samlar in personuppgifter när du kontaktar mig via e-post, telefon eller via formuläret på webbplatsen. Dina personliga uppgifter sparar jag för att kunna ha en bra kontakt med dig under tiden vi kommer överens om i fall du vill ha coachning av mig eller inte och under tiden vi har ett samarbete och också till marknadsföring och kundservice till dig.

Uppgifter som du anger i kontaktformuläret på den här webbplatsen använder jag för att besvara och hantera din förfrågan.

De uppgifter du anger vid beställning eller förfrågan om coachningstjänster (via telefon, e-post och/eller webbplatsen) används för att hantera din beställning och skicka information som rör din tjänst.

Jag sparar uppgifterna om dig så länge som vi har ett samarbete. Om vi avslutar vårt samarbete kommer uppgifterna sparar jag dem i upp till 3 års tid. Detta för att vi lätt ska kunna ta upp kontakten igen, om du vill.

Du kan när som helst ta tillbaka till samtycke till att jag sparar sina personliga uppgifter. Du kan också begära en kopia av de uppgifter jag har sparade, göra ändringar i dessa uppgifter eller radera dem.

Vill du göra det, hör av dig till: susanne@framstegscoach.se. När jag har raderat dina uppgifter har jag inte längre rätt att skicka marknadsföring till dig.

Skydd av dina uppgifter

Jag delar inte med mig av din personliga information till några utomstående personer.